Doğu Mah. Değerli Sk. No:20 D:6 PENDİK/İSTANBUL
+90 216 375 05 72
info@siriuskalite.com

Sirius Kalite, Eğitim Ve Danışmanlık

Kalitede Yol Gösterici Yıldızınız

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünyada güç dengelerini değiştiren ana unsurlardan biri, kaynakların verimli kullanılması ve tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşabilmesidir. Dünyada yaşanan son gelişmeler önümüzdeki yıllarda en önemli sektörünün tarım, stratejik ürünün ise güvenilir gıda olacağını göstermektedir. Gıda arzını sağlayan tarımsal üretimi yönlendiren en önemli unsurda tüketici talebidir. Tüketiciler kendilerine sunulan ürünün güvenilir olduğuna dair kanıtlar aramaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi standardı dünya genelinde güvenli gıda üretim zinciri kurmak amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir standarttır.

ISO 22000:2018 belgesiTüm gıda üreticileri, Yem üreticileri, Çiftçiler, Hazır yemek (Catering) firmaları,Gıda depoları, taşıyıcılar ve satıcılar,Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, Gıda ekipmanı üreticileri,Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri, Gıda ile temas eden ambalaj üreticileri gibi sektörlerde yer alan kuruluşar tarafından edinilebilir.

ISO 22000 Standartı içerisinde Ön Koşullar ve HACCP önemli bir yer tutmaktadır.

Ön Koşul Programları

1. Gıda işleme yerlerinin tasarımı ve yapım malzemesiyle ilgili gereksinimler

2. Taşıma ve depolama ile ilgili gereksinimler.

3. Ekipman ve makine ile ilgili gereksinimler.

4. Personelle ilgili gereksinimler.

5. Sanitasyon ve haşere kontrolüyle ilgili gereksinimler.

6. Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ve ürün geri çekmeyle ilgili gereksinimler

HACCP, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır:

1. Tehlike analizlerinin yapılması,

2. Kritik kontrol noktalarının saptanması,

3. Kritik limitlerin oluşturulması,

4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin oluşturulması,

5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,

6. Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,

7. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması.

ISO 22000:2018 Yararları;

Bu standardın uygulanması; 

  • Tedarikçiler, tüketiciler, yasal organlar dahil olmak üzere tüm ilgili taraflar arasında etkin iletişim oluşturur,
  • Üretimin her aşamasında ürün izlenebilirliğinin sağlanmasını,
  • İnsan sağlığı için risk oluşturacak tehlikelerin kontrol edilmesini, tamamen ortadan kaldırılmasını veya kabul edilebilir seviyelere çekilmesini,
  • Risklerin yönetilmesini, fırsatların gözetilmesini,
  • Kanuni otoritelere uyulmasını,
  • Üretim sonrası doğrulamalarla kaynak iyileştirmesini sağlar.
  • Global arenada rekabet gücünü ve markaya duyulan güven duygusunu arttırır,
  • Proaktif düşünce sistemini geliştirir. Hızlı sonuca götürür.