Doğu Mah. Değerli Sk. No:20 D:6 PENDİK/İSTANBUL
+90 216 375 05 72
info@siriuskalite.com

Sirius Kalite, Eğitim Ve Danışmanlık

Kalitede Yol Gösterici Yıldızınız

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Nedir?

Yerli Malı Belgesi; sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir.

Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları, TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu belgenin düzenlenmesi ve ürünlerin denetlenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerli malı belgesi verilmesi hususunda şartları ise yerli malı almak için başvuruda bulunmak isteyen kurumun bünyesinde bulunduğu odalar kontrol etmektedir.

YERLİ MALI BELGESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yerli malı belgesi, son zamanlarda özellikle Kosgeb desteklerinde karşımıza çıkan bir konudur.

Kuruluşlar, kosgeb tarafından belirlenen program ve proje limitlerine ilave olarak projeye konu olacak makina ve teçhizatın, yerli malı belgesine sahip olması durumunda bu destek oranlarına %15 ilave edilmektedir.

Yerli malı belgesi ayrıca kamu ihalelerinde de talep edilebilmekte ve ihaleye giren firmalar için de fiyat avantajı sağlayabilmektedir.

Ürünlerin Yerli Malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

  1. Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
  2. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
  3. Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi Nasıl ve Neren Alınır?

4734 sayılı kanunun ilgili maddesinde; Yerli istekli: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri; Şeklinde tanımlama yapılmakta ve “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler MADDE 63. yer almaktadır. Yerli malı kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı avantajlardan faydalanmak için öncelikle yerli malı belgesi alınmalıdır.”

Bir malın yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi koşulu aranmaktadır.” hükmü bulunmakta olup söz konusu Karar uyarınca oda ve borsalarca tanzim edilen yerli malı belgesi temini konusunda müşterilerimize danışmanlık hizmetini hızlı ve güvenilir bir şekilde vermekteyiz.