Doğu Mah. Değerli Sk. No:20 D:6 PENDİK/İSTANBUL
+90 216 375 05 72
info@siriuskalite.com

Sirius Kalite, Eğitim Ve Danışmanlık

Kalitede Yol Gösterici Yıldızınız

TSE BELGESİ

TSE Nedir?

TSE kısaca Türk Standartları Enstitüsü’nün kısa ifadesidir. Üretilen ürün veya sunulan hizmetlerinizin TSE standartlarınca belirtilen minimum kalite şartlarını karşılaması gerekmektedir. Bir ürün veya hizmete ait TSE belgesinin bulunması demek, Türk Standartları Enstitüsünce sahip olduğunuz ürün ve hizmetlere ait tüm süreçler ve nihai ürün ya da hizmetlerin olması gereken minimum kalite şartlarını karşılıyor olması anlamına gelmektedir.


Türk Standartlarına Uygunluk Markası (TSE) Nedir?

TSE Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetlerin ilgili Türk Standartına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü ‘nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 457 gibi), mamulün Türk Standartına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir?

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkânlarının ilgili Türk Standartı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standartına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkân ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

Kalite Uygunluk Markası(TSEK) Nedir?

Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

TSEK Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standartı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin Standartlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsünün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSE Standart Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Tse Ürün Belgelendirme olarak ürün standartınız belirlenir.

Tse Ürün Belgelendirme yönergesine göre üretim yerinin asgari şartları, personel şartları, üretim teçhizatı ve deney laboratuvarı standarta göre incelenir.

TSE Üretim yeri inceleme raporuna göre ön denetim gerçekleştirilir ve çalışma programı hazırlanır.

Firmadaki eksiklikler tespit edilerek çalışmalar planlanır.

Planlanan takvime göre dokümantasyon desteği ve firmanın TSE denetimine uygun hazır hale getirilmesi sağlanır.

Standart Belgelendirme Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • TSE (Türk Standartları Uygunluk Belgesi)
 • TSEK (Kalite Uygunluk Belgesi)
 • Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
 • İmalata Yeterlilik Belgesi

Ürün Belgelendirme

TSE ürün belgelendirmesinin amacı, ürünlerin ilgili ürün standartına ve belgelendirme föyü şartlarına uygun olduğunu, bu uygunluğun sürekliliğini sağlayacak bir kalite yönetim sistemi uygulandığını göstermektir.

Bu belgelendirme programı, ürün belgelendirme sistemine uygun olarak; üreticinin uyguladığı Kalite yönetim sisteminin veya Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin tetkiki ile üründen alınan numuneler üzerinde muayene ve deneylerin uygunluğunu ve üretim yerinden ve/veya piyasadan alınan ürün numunelerinin deney sonuçlarının gözetimini içerir.

Bu sistem ilgili belgelendirme föyünde belirtildiği durumlarda gözetim incelemelerinde piyasadan numune alınmasını içerebilir.

Belgelendirme Komitesi tarafından “belge verilme kararı” verilmesi durumunda, Başvuru Sahibi Kuruluş ile Belge ve Marka Sözleşmesinin imzalanmasının ardından kuruluşun yetkilisine teslim edilir. Belge Sahibi, bu belgede tanımlanan ürünleri üzerinde sözleşmede belirtildiği şekilde, TSE markasını kullanma hakkı kazanır. Sözleşmenin Akdi ve Belgenin Düzenlenmesi ile ilgili hükümler, TSE Belgelendirme Yönergesinde belirtilmiştir.


TSE HYB Belgesine Sahip Olan Firmaların Avantajları;

 • Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
 • İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır.
 • Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır.
 • Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder.
 • Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar.
 • Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir.
 • Verilen hizmetin kalitesi artar.
 • Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar.
 • Müşteri fiyat yönünden korunur.
 • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar.
 • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.