Doğu Mah. Değerli Sk. No:20 D:6 PENDİK/İSTANBUL
+90 216 375 05 72
info@siriuskalite.com

Sirius Kalite, Eğitim Ve Danışmanlık

Kalitede Yol Gösterici Yıldızınız

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standard, yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, tüm çalışanlar için sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi için oluşturulmuş olan bir standarttır. Aynı zamanda tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile ISO tarafından yüksek seviyeli yapıda hazırlanan, politik, ekonomik, coğrafi,  ticari ve sosyal sınırları gözetmeksizin oluşturulan ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir standarddır.

Çalışanlar için, iş yerlerinde tüm yönleriyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulamaması, çalışma hayatının günümüzdeki en önemli sorunlarından bir tanesidir. Birçok ülkede, ülkemiz gibi sgelişmekte olan ülkelerde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta ve bu sorunlar çalışanların sağlığına ek olarak iş verimini de etkilemektedir. Hem üretim hem de hizmet sektörlerinde, çalışanlar için iş yerlerini sağlıklı ve güvenli hale getirmek, yasalarca zorunlu kılınmıştır. Yasalarca zorunlu kılınan bu yükümlülüğü yerine getirmede kuruluşlara fayda sağlayacak uygulamalardan biri de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’dir. Son haliyle birlikte ISO 9001:2015 versiyonu ile birlikte firmanızda entegre olarak uygulamak kolaylaşmıştır.

En güncel hali ISO 45001:2018 Standardı olarak bulunmaktadır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile benzerlik göstermekte ve aynı amaca hizmet etmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuruluş bünyesinde kurmanın ve işletmenin faydaları;

•    Öngörerek ve aktif olarak uygulanan (Proaktif) risk önleme tedbirleri ve iş sağlığı güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artması,

•    Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğun artması,

•    Sürdürülebilir, Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının kurulabilmesi,

•    İş kazalarına yönelik riskin azalması,

•    Marka ve kurumsal saygınlığın yükselmesi,

•    İş sağlığı ve güvenliği konusunda motivasyonun yükselmesi,

•    Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları ile sosyal sorumluluk bilincinin kanıtlanması şeklinde ifade edilebilir.