Doğu Mah. Değerli Sk. No:20 D:6 PENDİK/İSTANBUL
+90 216 375 05 72
info@siriuskalite.com

Sirius Kalite, Eğitim Ve Danışmanlık

Kalitede Yol Gösterici Yıldızınız

KAPASİTE RAPORU VE SANAYİ SİCİL BELGESİ

Kapasite Raporu Nedir?

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, makine ve tesisatı, yıllık üretim ve tüketim kapasitesi bilgileri gösteren bir belgedir.Kapasite raporu, bir firmanın yıllık iş gücü, iş gücünün dayalı olduğu makine teçhizatı ve çalışan sayısı, yıllık üretimde kullanılan malzemelerin çeşidi ve miktarını özetleyen TOBB üyesi odalar tarafından verilen bir belgedir. Kapasite raporunun geçerliliği alınan odaya göre değişmekle birlikte 2 veya 3 yıldır. Bu sürenin sonunda üretim kapasitesinde bir değişiklik olmasa da yenilenmesi gerekmektedir. Makinalar vasıtasıyla üretim yapan hemen hemen her sektördeki firma için kapasite raporu çıkarılabilir.

Kapasite raporu; Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kamu kuruluşları ve Bakanlık kayıtlarına giriş yapmak için kullanılmaktadır.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler;

 • Yatırım Teşvik Belgesi işlemlerinde,
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesi müracaatı ve sonlandırılmasında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalat Yeterlik ve Yerli Malı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve taahhütlerin kapatılmasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında kullanılmaktadır.

Kapasite Raporu Alınmasını Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi Sicil Belgesi, herhangi bir tezgâh, cihaz veya muharrik kuvvet uygulayarak tam veya yarı mamul ürünleri mamul haline getirip sanayi faaliyetinde bulunan küçük, orta ve büyük işletmelerin çıkarmak zorunda oldukları ve gerektiğinde ilgili makamlara ibraz etmek zorunda oldukları bir belgedir.
İlgili Kurumlardan Kapasite Raporu almış olan tüm sanayicilerin veya benzer işi yapan firmaların, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu çerçevesinde almak zorunda oldukları bu belge ile sanayiciler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendilerine sunmuş olduğu tüm imkânlardan, teşviklerden ve imtiyazlardan yararlanırlar.

Sanayi Sicil Belgesi Nerelerde Kullanılmaktadır?

 • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
 • Elektrik faturalarını %20 indirimli olan Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
 • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
 • Dolaylı olarak iş imkânı oluşturur.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.

Önemli Not:

Kapasite Raporu bulunmayan işletmeler sanayi sicil belgesi alamazlar. Sanayi sicil belgesi çıkarılırken işlenmesi istenen veriler bire bir kapasite raporunda yazan ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde doğru olmayan beyanda bulunmanın cezası bulunmaktadır. Ayrıca sanayi sicil belgesinin alımından sonra yıllık işletme cetvellerinin da doldurulması gerekli olup bu konudaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işletmelere para cezası uygulanmaktadır.